SSF #2 Spor Yaralanmaları – Obezite

Çocuklarda ve Adolesanlarda Spor Yaralanmaları Fraktürler (Fx) Çocuk ve adolesanlarda bağlar kemiklerden daha güçlüdür. Dolayısıyla travma veya overuse(aşırı) sonucu fx, bağ yaralanmalarına oranla daha sık görülür. Torus Fraktürü Greenstick Fizis Suprakondilar humerus kırıkları Little League Elbow Panner’s Disease (12 altı) Sever Disease (kalkaneal apofizit) Osgood – Schlatter’s Bilateral Xrays Sinding-Larsen-Johansson Osteochondritis Dissecans (OCD) Sindesmoz Yaralanmaları […]

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ders Notları, Vize-Final Soruları, Not Paylaşımı