Manipülatif Terapi #3 – Konnektif Doku Masajı

Konnektif doku masajı, otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik komponentleri arasındaki dengeyi yeniden sağlamak ve otonomik sinir uçlarını konnektif dokuya uygulanan kuvvet ile uyarmak için uygulanan refleks bir tedavi tekniğidir. Amacı, somatik ve visseral patolojileri konnektif doku masajının lokal ya da rfleks etkilerinden yararlanarak tedavi etmektir. Dipnot: Yazının burasında bazı terimleri sözlükten öğrenmeniz size oldukça yardım […]

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ders Notları, Vize-Final Soruları, Not Paylaşımı