FTR Giriş #4 – Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi’ye Giriş

FİZİKSEL MODALİTELER ve ELEKTROTERAPİYE GİRİŞ Elektrik akımlarının fiziksel etkilerinden tedavi amacıyla yararlanılmasına elektroterapi denir. Elektroterapinin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. İnsana dışarıdan verilen elektrik akımının kas iskelet sistemi üzerine etkisi ile ilgili ilk ciddi çalışmalar ‘’Luigi Galvani’’ tarafından yapılmıştır. Elektroterapi uygulamaları öncesi tedaviye hazırlayıcı metotlar olarak kullanılan yüzeyel sıcak-soğuk uygulamaları ve ışık ise fiziksel modaliteler olarak isimlendirilir. Elektrofiziksel […]

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ders Notları, Vize-Final Soruları, Not Paylaşımı