FTR Giriş #3 – Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon Vücut yapı ve fonksiyonlarında nörolojik hastalıkların sebep olduğu fiziksel, psikolojik, ve kognitif bozukluklarla başa çıkma sürecidir. Bu süreçte hastanın yaşadığı hayattaki katılım düzeyini ve iyi olma hissini arttırmak en önemli hedeftir. Multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirir. Hasta ile etkin iletişim sağlanması gereklidir. Fizyoterapistin görevi Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda değerlendirme Sağlık profesyonellerinin uyguladığı tedavinin […]

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ders Notları, Vize-Final Soruları, Not Paylaşımı