Fizyoloji #1 Beyin Sapı ve Retiküler Formasyon

Retiküler Formasyon (Formatio Reticularis) Beyin sapında bulunan bir kısım nöronlar, ‘Formatio Retikularis’i oluşturur. Retiküler formasyonun üst sınırında thalamus, hypothalamus, aşağıda medulla spinalis yer alır. Bu alandaki büyük nöronların fonksiyonları motor; küçük nöronların fonksiyonları duyusaldır. Formatio Reticularis’in mid-pontil seviyeden itibaren üst bölgesini oluşturan pons ve mesencephelon bölgeleri kolaylaştırıcı (facilitatory) alan adını alır. Bu bölgeden medulla spinalise […]

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ders Notları, Vize-Final Soruları, Not Paylaşımı